Borttagning av oönskad hårväxt med ljusbaserade metoder vid könsdysfori hos ungdomar med tilldelat manligt födelsekön avseende tillfredsställelse med behandlingen, biverkningar och långtidseffekter (Uppdatering pågår)

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd ”God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd” har ljusbaserade metoder visat sig vara effektiva på både kort och lång sikt avseende minskning av oönskad behåring. Läs kunskapsstödet för att ta del av Socialstyrelsens rekommendation

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd publicerat år 2015:

  • God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Läs kunskapsstödet
  • God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Metodbeskrivning och kunskapsunderlag. Läs kunskapsunderlaget
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: