Bettskena för ungdomar 12-19 år med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För individer i åldern 12-19 år finns ett begränsat vetenskapligt underlag för att kombinationen av sjukdomsinformation och en bettskena (av typen stabiliserings-skena i hårdplast i överkäken) har en bättre effekt på Temporomandibulär dysfunktion (TMD)-relaterad smärta än vad kombinationen av sjukdoms-information och avslappningsträning har.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • Socialstyrelsen. Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier (Socialstyrelsen); 2015. Artikelnummer 2015-6-54. ISBN 978-91-7555-325-2. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: