Aflibercept jämfört med ranibizumab vid diabetesorsakat makulaödem (DME) avseende synfunktion, livskvalitet och endoftalmit

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Evidensstyrka GRADE  finns för underlag gällande utfallet synskärpa. Evidensstyrka GRADE  finns för underlag gällande utfallen mortalitet, hjärt-kärldöd, hjärtinfarkt, stroke och allvarlig ögonbiverkan.

Se ”Sammanfattande tabell” på sid 10 i den systematiska översikten.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Sjögren P, Ayala M, Jonsdottir E, Kindblom JM, Lindblom B, Persson J, Sandman L, Stadig I, Svanberg T, Thiel M, Sjövall H. Efficacy and safety of intraocularly administered vascular endothelial growth factor inhibitors for macular disease. [Effekt och säkerhet vid intraokulär behandling med vaskulär tillväxt­faktor­hämmare för makulasjukdom]. Göteborg: Region Västra Götaland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2017. Regional activity-based HTA 2017:96. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: