ADL-träning i hemmet efter utskrivning jämfört med ingen träning eller träning i öppenvård vid nedsatt ADL-förmåga efter stroke avseende livskvalitet, upplevd delaktighet och måluppfyllelse

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst acceptabel tillförlitlighet. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad F04)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke 2018. Läs riktlinjerna (rad F04)
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här