Programmets benämning

Student 08

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Multimodal insats med samverkan i lokalsamhället med syfte att minska förekomsten av alkoholrelaterat våld i samband med studentfester i krogmiljö. Målgruppen var studenter mellan 18 och 20 år. Student 08 byggde på komponenterna samarbete, kontroll samt information och utbildning till studenter.

Insats riktad mot

Alkohol

Målgrupp

Sena tonår (15-18 år), Ung vuxen (19-25 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Fritid & nöjeslivet

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

Student 08 genomfördes som ett samverkansprojekt mellan landsting, polis, Skatteverket, alkoholtillståndsgivare och restauranger och eventföretag. Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) koordinerade insatserna i nära samverkan med polisen.

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Visad effekt

Analysen tydde på att interventionen Student 08 ledde till en statistiskt signifikant 23-procentig minskning av våld som ledde till akutbesök bland unga (p=0,027).

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Studierna av multimodala insatser med samverkan i lokalsamhället använde en mängd olika utfallsmått. Detta medförde, i kombination med att interventionerna var mycket olika varandra, att det inte gick att göra metaanalyser av effekterna. Av samma skäl gick det inte att bedöma vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE.

Utvärdering gjord i

Norden

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD), Norra Stationsgatan 69 plan 7, 113 64 Stockholm | stad.slso@sll.se