Programmets benämning

Mentor

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Målgruppen för Mentor-programmet är ungdomar i åldern 13–17 år. Det enda kriteriet för att inkluderas i programmet är ett eget uttalat behov av en vuxenkontakt. Ungdomen tilldelas en vuxen mentor som matchats i förhållande till kön och intressen. Ungdomar matchas till mentorer av samma kön. Mentorer och ungdomar träffas minst var fjortonde dag under ett skolår och varje träff varar 2 till 4 timmar. Målet med Mentor-programmet är att etablera en stödjande relation som förväntas bidra till att ungdomen utvecklas socialt och känslomässigt och även förbättrar sina skolprestationer. Detta sammantaget avses leda till minskad risk för alkohol- och drogproblem.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Kommun/Samhälle

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

Vuxen volontär som bedömts lämplig som mentor.

Kompetenskrav Utförare

Den som vill bli mentor bedöms utifrån allmän lämplighet, referenser och utdrag ur belastningsregistret.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Tillstånd krävs för att utföra programmet

Visad effekt

En studie som ingår i SBU:s systematiska översikt undersökte en svensk anpassning av mentorprogrammet Big Brothers Big Sisters [158]. Studien undersökte effekter på såväl berusningsdrickande som rökning och användning av illegala droger. Mentor-programmet ledde inte till minskning av bruket av vare sig alkohol, tobak eller illegala droger vid uppföljning efter 12 månader.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det går inte att bedöma om mentorprogrammet Big Brothers Big Sisters påverkar droganvändning eftersom den svenska och amerikanska studien inte är samstämmiga.

Utvärdering gjord i

Norden, USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Saknas.

Programkostnader

Programutvecklare

Kristin Romens, Big Brothers Big Sisters National Office.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Organisationen har huvudkontor i Stockholm. Mentor Sverige ingår i den internationella paraplyorganisation Mentor Foundation.