Programmets benämning

Healthy for Life

Typ av insats

Programmet i korthet

Det vetenskapliga stödet för att programmet kan förebygga någon form av missbruk hos barn och unga är otillräckligt.

Insats riktad mot

Målgrupp

Kön

Arena

Utförare

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Utvärdering gjord i

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare