Programmets benämning

Föräldrastegen

Typ av insats

Selektiv prevention

Programmet i korthet

Föräldrastegen är ett manualbaserat program för tonårsföräldrar som behöver stöd för att förbättra relationen och minska konflikterna med sina barn. Programmet är teoretiskt grundat i det amerikanska familjeprogrammet Iowa Strengthening Families Program.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Familj

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Socilatjänsten

Utförare

Socialarbetare

Beskrivning Utförare

Alla socialarbetare som var gruppledare var aktiva inom socialtjänsten, antingen inom en familje- eller ungdomsenhet.

Kompetenskrav Utförare

För att vara gruppledare i Föräldrastegen krävs passande utbildning inom det sociala verksamhetsfältet. Det är även önskvärt med yrkesmässig eller likvärdig erfarenhet från arbete med utsatta ungdomar. Utbildningen omfattar en kursdag och innehåller en inledande teoretisk kunskapsgrund, genomgång av manualens steg för föräldrar, diskussioner och praktiska övningar baserade på manualer och DVD-filmer.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

Föräldrastegen gav inte några signifikant positiva effekter i en svensk studie [225]. Däremot sågs en trefalt ökad risk för att använda illegala droger.

Studien togs inte med i det vetenskapliga underlaget i SBU:s översikt kring förebyggande effekter av preventionsinsatser eftersom de sex månadernas uppföljning räknades från baslinjen och var därmed för kort.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga stödet för Föräldrastegen har inte bedömts eftersom studien exkluderades på grund av för kort uppföljningstid.

Svenska utvärderingar av program och multikomponentinterventioner presenteras i ett särskilt kapitel i SBU-rapporten, oberoende av om de ingår i den systematiska granskningen eller ej. Dessa studier presenteras även i denna databas.

Utvärdering gjord i

Norden

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

Programmet administreras i Sverige av företaget Prev & Info AB.