Programmets benämning

Familjeinteraktion (Web/CD-ROM)

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Familjeinteraktionsprogrammet är uppbyggt kring skräddarsydda ljud- och bild animationer och grafiska illustrationer. Mor och dotter arbetar med guidade övningar och får omdelbar återkoppling efter varje avklarad uppgift. Programmet innehåller nio sessioner á 35 till 45 minuter. Mor-dotter paren instrueras att genomföra en session i veckan. Varje session består av mellan tre och fem interaktiva moduler som mor och dotter utför tillsammans.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år)

Kön

Enbart flickor/kvinnor

Arena

Utförare

Annan utförare

Beskrivning Utförare

Web/CD-ROM

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Visad effekt

Programmet försenar debut av bruk av alkohol och narkotika samt missbruk av receptbelagda läkemedel på kort sikt men effekterna avklingar efter ett år. Programmet har ingen effekt på tobak under ett år, men däremot vid längre uppföljningstider.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga stödet för lägre alkoholkonsumtion i interventionsgruppen vid korttidsuppföljning var starkt. Vid uppföljning efter två år var resultatet inte längre signifikant och det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes som begränsat.

Tobakskonsumtionen var lägre i interventionsgruppen vid korttidsmätningar, men skillnaden var inte signifikant. Det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes vara begränsat. Vid uppföljning efter två år sågs en signifikant effekt och det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes vara begränsat.

Konsumtionen av cannabis minskade signifikant i interventionsgruppen vid korttidsuppföljningen. Det vetenskapliga stödet bedömdes vara begränsat. Vid uppföljningen efter två år var effekten inte längre signifikant. Det vetenskapliga stödet för att programmet har långtidseffekter på konsumtion av cannabis var begränsat.

Tre av studierna undersökte om de webbaserade programmen kunde minska felaktig användning av receptbelagda läkemedel. Vid korttidsuppföljningen sågs en signifikant effekt. Det vetenskapliga stödet bedömdes vara måttligt starkt. Vid uppföljning efter två år var effekten inte längre signifikant och det vetenskapliga stödet för effekten bedömdes som begränsat.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

Steven P. Schinke, School of Social Work, Columbia University, 1255 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027, USA