Programmets benämning

ATLAS

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Programmet integreras med elevernas ordinarie träningsupplägg och innehåller sju klassrumssessioner parallellt med sju sessioner i träningsmiljö. Alla sessioner genomförs under sju veckor. Under klassrumssessionerna, som leds av en tränare och kamratutbildare (peer), delas deltagarna in i smågrupper om 5 till 6 elever. Alla sessioner är tydligt strukturerade och innehåller korta introduktionsfilmer. Teman som tas upp och diskuteras är riskfaktorer kopplade till steroidanvändning, näringsintag vid styrketräning, förmågan att säga nej till steroider och andra droger och falska utsagor om prestationshöjande kosttillskott. Kamratutbildarna fungerar som förebilder som förväntas bidra till ett positivt grupptryck till förmån för en hälsofrämjande träning. Alla deltagare får en handbok med kostråd för idrottsmän och ett häfte med råd och tips för styrketräning. Ungdomarnas föräldrar bjuds in till ett föräldramöte där programmets mål presenteras.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk, Doping

Målgrupp

Sena tonår (15-18 år)

Kön

Enbart pojkar/män

Arena

Skolan

Utförare

Äldre elever/kamrater (peer)

Beskrivning Utförare

Programmet leds av skolans tränare/idrottsledare, kamratutbildare och i viss mån ledare kopplade till ATLAS.

Kompetenskrav Utförare

Programmet är tydligt strukturerat och manualiserat med olika typer av instruktionsmaterial. Programutvecklaren erbjuder en endags introduktionsutbildning.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

En kontrollerad men inte randomiserad studie visade att deltagarna i ATLAS-programmet hade mindre konsumtionen av anabola steroider jämfört med kontrollgruppen vid ettårsuppföljning. Skillnaden var dock inte signifikant.
Användningen av illegala droger och alkohol var också lägre i ATLAS-gruppen, och den skillnaden var signifikant med enkelsidigt test.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det går inte att bedöma effektstorlekens tillförlitlighet eftersom det vetenskapliga underlaget endast består av en studie.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Programutvecklare

Linn Goldberg
Division of Health Promotion and Sports Medicine, Oregon Health and Science University
3181 SW Sam Jackson Park Road, Mailcode CR110
Portland OR 97239-3098
Phone: 503.494.8051503.494.8051 Telefon