Programmets benämning

ATHENA

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Merparten av programmet leds av en lagkamrat (Peer) och består av åtta 45 minuters sessioner som integreras i de unga kvinnliga idrottarnas ordinarie träningsplanering. I programmet skapas gemensamma synsätt kring hälsosamma beteenden och deltagarna tränar förmågan att säga nej till ohälsosamma beteenden. Negativa mediala influenser motverkas genom kritisk diskussion, exempelvis kring reklam för cigaretter, alkohol och näringstillskott. Deltagarna utvecklar och presenterar kampanjer som varnar för användning av droger, dietpiller och andra ohälsosamma vanor. Programmet innehåller även information om träning och lämplig kost för idrottsutövare. Under tävlingssäsongen delas deltagarna upp i mindre grupper som leds av en kvinnlig lagkamrat. Alla gruppmedlemmar får handböcker i fickformat med kostråd, träningstips och en träningsdagbok. Varje session avslutas med att deltagarna får ett kortsiktigt hälsomål, som att äta frukost varje dag, som ska uppfyllas innan nästa session.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk, Doping

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år)

Kön

Enbart flickor/kvinnor

Arena

Skolan

Utförare

Äldre elever/kamrater (peer)

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

Peer-ledarna genomgår en 90 minuters utbildning.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Visad effekt

Vid uppföljning ett till tre år efter interventionen var konsumtionen av tobak, alkohol och cannabis signifikant lägre i gruppen som deltagit i ATHENA-programmet jämfört med i kontrollgruppen.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Det vetenskapliga underlaget utgörs av en radomiserad studie. Det är otillräckligt för att bedöma den redovisade effektstorlekens tillförlitlighet.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

Enligt amerikanska National Institute of Justice (NIJ) är den totala kostnaden för programmet för två lag cirka 1000 $ (2012)

Programutvecklare

Diane L. Elliot
Doctor, Principal Investigator
Oregon Health and Science University
3181 SW Sam Jackson Park Road
Portland OR 97211
Fax: 503.494.1310 Telefon