Programmets benämning

ALERT

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Programmet bygger på att öka deltagarnas motivation och sociala kompetens att avstå från droganvändning genom att lära ut färdigheter för att förstå och motstå drogpositiva influenser. ALERT består av 11 lektioner under det första året och tre lektioner under år två. Lektionerna innehåller aktiviteter i smågrupper, interaktiva frågor och svar, rollspel och övningar i nya färdigheter. Innehållet fokuserar på att hjälpa eleverna att förstå konsekvenser av droganvändning och att inse fördelarna med att avstå från droger, stärka normer och attityder mot droganvändning och att identifiera och motstå drogpositiv påverkan.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak

Målgrupp

Tidig tonår (12-14 år), Sena tonår (15-18 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Skolan

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

Krävs licens för att utföra insatsen?

Nej

Visad effekt

I SBU:s översikt över effekter av preventionsinsatser för barn och unga (2015) är ALERT utvärderat i åtta studier. Den samlade bedömningen är att programmet varken påverkar debut eller konsumtion av ANT.

(Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015).

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Bedömningen är att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att ALERT inte har några signifikanta effekter på vare sig debut eller konsumtion av rökning, alkohol, cannabis och inhalanter. Evidensstyrkan sänktes ett steg då studierna inte var helt samstämmiga; enstaka studier visade signifikanta positiva resultat. Precisionen var bristfällig eftersom bedömningen var deskriptiv och att det inte kunde uteslutas att programmet hade effekt. Detta motiverade ett ytterligare avdrag, –1.

Utvärdering gjord i

USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Programkostnader

En digital version av Project ALERT finns kostnadsfritt online.

Programutvecklare

Phyllis Ellickson, Ph.D. Co-Director, Center for Research on Child and Adolescent Health Founder, Project ALERT, RAND