Har du erfarenhet av rektusdiastas? Delta i en etik-workshop den 16:e september och hjälp SBU öka kunskapen om tillståndet!

SBU arbetar just nu med en rapport som sammanställer forskning om behandling av rektusdiastas hos kvinnor. Rektusdiastas innebär att de främre raka bukmusklerna delar på sig, något som ofta händer vid en graviditet.

Rapporten ska redogöra för det vetenskapliga kunskapsläget som finns på området just nu när det gäller behandling av rektusdiastas. Vi vill även lyfta etiska aspekter med den vård som finns idag. För att kunna göra detta behöver vi hjälp av dig som har erfarenhet av tillståndet.

SBU bjuder därför in till en etikworkshop för att diskutera hur det är att leva med rektusdiastas, samt erfarenheter av vård och behandling. Vi vill fånga in synpunkter som beskriver vardagliga problem i allmänhet och vi kommer inte att fördjupa oss i enskilda berättelser.

Workshoppen kommer att hållas torsdagen den 16 september 2021, kl. 13–16 och vi hoppas att cirka 5–15 personer kommer att kunna delta. Genom att följa länken längre ned på sidan kan du anmäla intresse för att delta – anmälan är inte bindande.

Vi riktar oss till dig som är kvinna med egen erfarenhet av rektusdiastas, eller till dig som är anhörig.

För att kunna delta ska du vara 18 år eller äldre.

I denna workshop riktar vi oss alltså inte till personer som i sitt yrke behandlar eller forskar inom just detta område.

Hur genomförs workshoppen?

Under SBU:s workshop får du ge ditt perspektiv utifrån dina erfarenheter. Synpunkter och diskussioner från workshoppen kommer att utgöra ett underlag för delar av den vetenskapliga rapporten, och därmed bidra till att kunskapen om rektusdiastas ökar.

Workshoppen kommer att ledas av en etiker som ingår i SBU:s vetenskapliga råd. Även två eller tre personer från SBU kommer att medverka. Under workshoppen kommer du och de andra deltagarna att diskutera frågor utifrån SBU:s etiska vägledning.

Workshoppen genomförs digitalt via mötesplattformen Teams. Efter det att anmälningstiden gått ut kommer du att få en inbjudan med en länk för att ansluta till mötet.

Information om SBU:s hantering av de personuppgifter du lämnar till oss

När du har skickat in din intresseanmälan till oss kommer dina uppgifter att finnas hos SBU men de kommer inte att användas till något annat än ditt deltagande.

Det är viktigt att du läser den här informationen innan du skickar in din intresseanmälan. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga regler som SBU som myndighet måste följa.

Workshoppen genomförs digitalt kl. 13–16 den 16 september 2021.

Vad händer sedan?

SBU kommer efter workshoppen att arbeta vidare med de synpunkter som lyfts fram av deltagarna. Dessa kommer att utgöra ett underlag för rapportens etik- och diskussionsavsnitt.

Ditt namn kommer inte att synas någonstans i rapporten.

Förhoppningen är att de synpunkter som kommer fram ska hjälpa till att tydliggöra sådant som berör vården, och behandlingen av rektusdiastas. De kan även lyfta fram frågor som behöver belysas i forskningen och som inte har hittats vid genomgången av den vetenskapliga litteraturen. I förlängningen bidrar det till att vi får bättre kunskap om vilken vård och vilka insatser som faktiskt fungerar bäst!

Om projektet

Projektet är ett regeringsuppdrag och genomförs som en systematisk översikt inom ramen för SBU Utvärderar. Kontaktpersoner är Martin Norman, martin.norman@sbu.se och Lotta Ryk lotta.ryk@sbu.se.

Intresseanmälan

Anmälan är nu stängd

Stort tack för ditt intresse för att delta i etikworkshoppen! Det är fantastiskt att många vill vara med och bidra till kunskapen om rektusdiastas! Tyvärr har vi blivit tvungna att stänga anmälan till workshoppen i förtid till följd av det stora antalet personer som anmält sig.

Du som har anmält dig kommer i augusti att få ett mejl där vi frågar om du fortfarande har möjlighet att delta. Vi kommer sedan att slumpmässigt bjuda in deltagare som svarat att de fortfarande vill delta.

Vi är tacksamma för det stora intresse som finns för workshoppen, men beklagar samtidigt att vi inte kan ge alla möjlighet att medverka.