Tema: Arbetsmiljö

Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer (2022)

Arbetsmiljön påverkar besvär i nacke, axlar, armar och händer

En ogynnsam arbetsställning i nacken kan kopplas till besvär i nacke och axlar. Och kraftkrävande och repetitiv handaktivitet har samband med ökad risk för karpaltunnelsyndrom i handleden. Det är exempel på slutsatser i SBU:s nya rapport som belyser hur olika typer av besvär i nacke, axlar, armar och händer hänger samman med både fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Besvären kopplas i utvärderingen till typ av exponering, inte till typ av yrke.

Läs pressmeddelande

Läs rapporten