Tema: Arbetsmiljö

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget har SBU hittills tagit fram flera rapporter.