Tema: Förlossningsvård

Vad vet vi egentligen om vårdens metoder vid förlossningar? På denna sida finns information om SBU:s publikationer på ämnet förlossningsvård och även information om SBU:s pågående projekt.

Pågående projekt

SBU fick i december 2020 en rad nya regeringsuppdrag inom kvinnohälsa, samtliga med slutdatum 31 december 2022

  • Behandling av postpartumdepression
  • Behandling av hyperemesis (extremt graviditetsillamående med kräkningar)
  • Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationer
  • Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt

Publicerat

Behandling av rektusdiastas (2022)

Kejsarsnitt på kvinnans önskemål – fördelar och nackdelar för kvinna och barn (2021)

Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser (2021)

Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet (2021)

Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning - Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kartläggning av systematiska översikter (SBU Kartlägger, 2021)

Förlossningsbristningar – diagnostik samt erfarenheter av bemötande och information (SBU Utvärderar, 2021)

Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet (SBU Utvärderar, 2021)

Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas (SBU Kartlägger, 2021)

Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet – Framtagande av ett Core Outcome Set (SBU Bereder, 2020)

Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossning (SBU Kommenterar, 2020)

Fakta för blivande föräldrar (2016)

Alla publicerade publikationer inom området