2018

Vårdpersonal med patient

Värdebaserad vård – en kartläggning av forskningen (2018-05-31)

I dagsläget finns det förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård. De studier som gjorts har ofta brister, och uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas.

 

Neuroner

Rapport visar kunskapsläget för epilepsivården (2018-05-07)

SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering.

 

Kvinna med smärta

Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios (2018-05-04)

SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom.

 

Barn på trottoar

Ett fåtal av öppenvårdens insatser har visats minska våld och försummelse i utsatta familjer (2018-04-11)

Två av de insatser som är tänkta att hjälpa barn som utsätts för våld eller försummelse kan i dagsläget anses ha en dokumenterad, positiv effekt.

 

Två gåendes i tunnel

Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj (2018-04-11)

Stödet till unga med kriminella eller drogrelaterade problem innebär ofta institutionsplacering. Men det finns alternativ. Enligt SBU:s granskning kan så kallad behandlingsfamilj vara effektivare, och dessutom kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården.

Sidan uppdaterad