Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för förlossningsvården

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU ska sammanställa det vetenskapliga underlaget för delar av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för förlossningsvården.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2023 Diarienr: SBU 2022/57

Projektgrupp

Sakkunniga

Rekrytering pågår

Från SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Jan Holst, biträdande projektledare
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
Sidan uppdaterad