Vårdens insatser vid långtidssjukskrivning

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Regeringen har givit SBU i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vårdens insatser vid sjukskrivning vid de vanligaste diagnoserna vid långtidssjukskrivning.

Syfte

Projektet syftar till att undersöka vilka effekter om olika insatser och sätt att hantera sjukskrivning har för personer som riskerar att bli långtidssjukskrivna. Rapporten kommer även innehålla en hälsoekonomisk och etisk analys.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022 Diarienr: SBU 2021/89

Projektgrupp

Externa sakkunniga

 • Emilie Friberg, docent epidemiologi/försäkringsmedicin, Karolinska institutet 
 • Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap, högskolan i Gävle/Karolinska institutet
 • Sara Holmberg, docent, allmänläkare/företagshälsovårdsläkare, Region Kronoberg, Lunds Universitett
 • Therese Eskilsson, med dr, sjukgymnast, Umeå Universitet
 • Lars Lindblom, docent, biträdande professor, Linköpings universitet

Från SBU

 • Per Lytsy, projektledare
 • Annicka Hedman, biträdande projektledare
 • Ann-Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Hälsoekonom: Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Pernilla Östlund, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad