Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnosticera och behandla lipödem

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2021
Diarienr: SBU 2020/98