Utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19

Bakgrund

SBU har fått ett regeringsuppdrag om att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19 (S2021/02146 (delvis)).

Syfte

Syftet är att öka kunskapen om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av sjukdomen covid-19.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2022
Diarienr: SBU 2021/137
https://www.sbu.se/postcovid