Utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19

SBU har fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av covid-19, långtidscovid.

Mer om uppdraget: Översyn av långvariga effekter av covid-19 - Regeringen.se

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2022
Diarienr: SBU 2021/137
https://www.sbu.se/postcovid