Utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU har fått ett regeringsuppdrag om att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19 (S2021/02146 (delvis)).

Resultatet ska publiceras kontinuerligt, vilket innebär att det vetenskapliga underlaget kommer att utvärderas och publiceras kontinuerligt. Se det hittills publicerade resultatet. Projektet ska slutredovisas i augusti 2022.

Syfte

Syftet är att öka kunskapen om behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av sjukdomen covid-19.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2022 (löpande publicering) Diarienr: SBU 2021/137 https://www.sbu.se/postcovid

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Alison Godbolt, överläkare, Danderyds sjukhus
 • Judith Bruchfeld, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
 • Jörgen Månsson, överläkare, Göteborgs universitet
 • Marcus Ståhlberg, specialistläkare, Karolinska universitetssjukhuset
 • Olof Hertting, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Från SBU

 • Elizabeth Åhsberg, projektledare
 • André Sjöberg, biträdande projektledare
 • Nathalie Peira, biträdande projektledare
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Pernilla Östlund, projektansvarig

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab

Forskare över hela världen bygger nu upp kunskap om långvariga komplikationer hos personer som har haft covid-19. SBU har fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om studier som gäller behandling och rehabilitering av sjukdomens långtidseffekter.

Läs artikeln
Sidan uppdaterad