Vetenskapligt underlag till Social­styrelsens nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar

SBU tar fram vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid ätstörning.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

 

Syfte

Ta fram vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid ätstörning.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2022/313

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Ata Ghaderi, psykolog
  • Magnus Sjögren, överläkare i psykiatri
  • Katarina Lindstedt, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator
  • Louise Karjalainen, Med. Dr., Leg psykolog

Från SBU

  • Fredrik Tholander, projektledare
  • Göran Bertilsson, bitr projektledare
  • Jenny Stenman, projektadministratör
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
Sidan uppdaterad