Underlag till nationella riktlinjer för vård vid ätstörning

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU tar fram vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid ätstörning.

Syfte

Ta fram vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid ätstörning. Provide the Swedish National Board of Health and Welfare's national guidelines with a review of the best available evidence for health care of people with eating disorder.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2022/313

Projektgrupp

Sakkunniga

Ata Ghaderi, psykolog Magnus Sjögren, överläkare i psykiatri Katarina Lindstedt, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Från SBU

  • Lina Leander, projektledare
  • Fredrik Tholander, projektledare
  • Jenny Stenman, projektadministratör
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
Sidan uppdaterad