Underlag till nationella riktlinjer för tandvård

Bakgrund

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård från år 2011 ska uppdateras och SBU kommer att delta i arbetet med att ta fram vetenskapligt underlag för en del av riktlinjerna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/201

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Aron Naimi-Akbar
  • Pia Skott
  • Hans Sandberg
  • Svante Twetman

SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Irene Edebert, biträdande projektledare
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
Sidan uppdaterad