Underlag till nationella riktlinjer för tandvård

Bakgrund

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård från år 2011 ska uppdateras och SBU kommer att delta i arbetet med att ta fram vetenskapligt underlag för en del av riktlinjerna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/201