Underlag till nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU tar fram det vetenskapliga underlaget till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionstillstånd. Underlagen omfattar tillstånden adhd och autism, samt framför allt behandlande och förebyggande insatser som kan ges inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2019/421

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Eva Billstedt, professor i psykologi (Göteborgs universitet)
 • Johan Isaksson, psykolog och forskare (Uppsala universitet)
 • Peik Gustafsson, överläkare (Lunds universitet)
 • Vivianne Nordin, Med.dr (Karolinska institutet)
 • Ulf Jonsson, psykolog och forskare (Karolinska institutet)
 • Mikaela Starke, professor i socialt arbete (Göteborgs universitet)

Från SBU

 • Lina Leander, projektledare
 • Jessica Dagerhamn, biträdande projektledare
 • Jonatan Alvan, biträdande projektledare
 • Maria Kaaman, biträdande projektledare
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Jenny Stenman, projektadministratör
Sidan uppdaterad