Underlag till nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/421

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Eva Billstedt, professor i psykologi (Göteborgs universitet)
  • Johan Isaksson, psykolog och forskare (Uppsala universitet)
  • Peik Gustafsson, överläkare (Lunds universitet)
  • Vivianne Nordin, Med.dr (Karolinska institutet)
  • Ulf Jonsson, psykolog (Karloinska institutet)

Från SBU

  • Lina Leander, projektledare
  • Miriam Entesarian Matsson, biträdande projektledare
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Jenny Stenman, projektadministratör
Sidan uppdaterad