Underlag till nationella riktlinjer för hjärtsjukdom

Bakgrund

SBU tar fram vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer om hjärtsjukdom

Syfte

Sammanställa det vetenskapliga underlaget för frågeställningar inom området hjärt- och kärlsjukdom

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2025
Diarienr: SBU 2021/533