Underlag till nationella riktlinjer för hjärtsjukdom

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU tar fram vetenskapliga underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer om hjärtsjukdom

Syfte

Sammanställa det vetenskapliga underlaget för frågeställningar inom området hjärt- och kärlsjukdom

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2024 Diarienr: SBU 2021/533

Projektgrupp

Experts

Rekrytering pågår

Från SBU

  • Lina Leander, samordnande projektledare
  • Naama Kenan Modén, projektledare
  • Jonatan Alvan, projektledare
  • Jessica Dagerhamn, projektledare
  • Karl Moberg, informationsspecialist
  • Jenny Stenman, projektadministratör
  • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
Sidan uppdaterad