Ultraljud för inläggning av artärkateter hos vuxna

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2022 Diarienr: SBU 2021/593
Sidan uppdaterad