Stöd till unga som flyttar från social dygnsvård

Bakgrund

Barn och unga som växer upp i familjehem eller på HVB-hem (inklusive Statens institutionsstyrelse) har en väsentligt sämre prognos för vuxenlivet när det gäller till exempel hemlöshet, arbetslöshet, beroende av offentligt bistånd, fysiska och psykiska problem samt kontakt med straffrättssystem. Ett sätt att motverka dessa problem är genom stöd när unga flyttar från familjehem eller HVB-hem till ett eget boende.

Syfte

Vilka interventioner är effektiva för att stödja ungas fysiska och psykiska hälsa när de flyttar från dygnsvård till eget boende?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/513