Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counseling) för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/493