Screening och beteendeförändrande stödsamtal för att minska skadlig eller riskfylld alkoholkonsumtion bland ungdomar och vuxna

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/493