Screening för bröstcancer hos kvinnor över 74 år – ett vetenskapligt underlag

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU tar fram ett vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens översyn av rekommendationer för screening för bröstcancer.

Syfte

Sammanställa det vetenskapliga underlaget om en utökad screeningålder för regelbunden populationsbaserad screening för bröstcancer med mammografi för kvinnor som är över 74 år kan minska mortaliteten i bröstcancer.

 

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022 Diarienr: SBU 2022/101

Projektgrupp

Sakkunniga

Håkan Jonsson, docent i cancerepidemiologi vid Umeå Universitet. Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening.

Från SBU

  • Martin Norman, projektledare
  • Margareta Hedner, biträdande projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Elin Malmer, projektadministratör
Sidan uppdaterad