Screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist

Syfte

Att ge ett underlag för Socialstyrelsens rekommendation om att eventuellt införa screening för svår kombinerad immunbrist (SCID) hos nyfödda som ett tillägg till den nyföddhetsscreening som idag görs.

Bakgrund

SCID leder obehandlad till döden inom första levnadsåret. Med screening kan SCID upptäckas hos uppskattningsvis 1–2 barn årligen. SCID kan botas med haematopoetisk stamcellstransplantation vars effekt blir bättre ju tidigare den sker och om barnet är utan infektioner. Vaccinationer med levande vaccin som mot Rotavirus och tuberkulos kan vara livshotande för barn med SCID och kan försämra förutsättningarna för effekt av stamcellstransplantation.

Pågående projekt

Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Olov Ekwall, Professor, Överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Maria Halldin Stenlid, Överläkare, Med Dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
  • Rolf Zetterström, Överläkare, Med Dr, Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Från SBU

  • Jan Adolfsson, projektledare
  • Margareta Hedner, biträdande projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Anneth Syversson, projektadministratör
Sidan uppdaterad