Hjälp oss att välja område för COS inom förlossningsvården!

Intresseanmälan till deltagande i prioritering av utfall för ett utvalt område inom graviditets- eller förlossningsvård!

SBU kommer, efter en inledande inventerings­fas, att gå vidare och ta fram ett eget COS inom ett område av förlossnings­vården. I detta projekt ingår att prioritera fram viktiga utfall som framtida forskning inom området bör inkludera. Prioriteringen görs av personer med olika perspektiv på förlossnings­vård, framförallt; patienter, anhöriga vårdpersonal, forskare och andra personer som är aktiva inom detta område. Större delen av prioriteringen kommer att göras via enkät. Efter den webbaserade enkäten planerar vi att ha en slutlig prioriterings­omgång under en workshop i Stockholm i senare delen av januari 2020. Vid stort intresse kommer visst urval göras gällande workshoppen från de som uttryckt intresse för att medverka. En anmälan är inte bindande, man behöver inte heller gå igenom hela prioriterings­processen utan medverkan kan avbrytas under projektets gång.

Vi hoppas att du tycker att detta verkar intressant! För att anmäla intresse till att vara med i en denna panel fyller du i intresseanmälan här

Jag vill anmäla intresse till att medverka i prioriteringsarbetet

Om mig (välj en eller flera)

Kort om arbetet

Innan arbetet kring prioriteringen startar kommer du att få mer information.

Kort innebär arbetet att:
Du kommer att få en lista med utfall som används i forskningen i dagsläget. Från denna lista kommer du få välja ut vilka du anser viktigast. I den första enkäten har du också möjlighet att lägga till utfall som du anser saknas. Denna process kommer sedan att upprepas men med färre antal utfall på listan, det vill säga de som prioriteras lägst i första omgången följer inte med till fortsatt prioritering. Under workshopen kommer utfallen att diskuteras i en grupp bestående av personer med olika perspektiv, och tillsammans tas en gemensam uppsättning utfall fram som ska ingå i detta core outecome set. Workshopen kommer att genomföras i Stockholm under en heldag (vardag, kl 10-16). Ersättning för detta arbete utgår till deltagare. SBU ersätter också resekostnader i samband med workshopen samt bjuder på lunch under dagen.

Om prioriteringsenkäten
När du svarar på enkäten är dina svar anonymiserade. Resultaten redovisas endast på aggregerad nivå för det perspektiv du angett (ex. patient, vårdpersonal, forskare etc.). Ingen enskild person eller verksamhet kommer att kunna identifieras i sammanställningen. IP-adressen du svarar ifrån utgör en personuppgift om den kan kopplas till en enskild användare. Uppgift om IP-adress gallras efter 14 månader. Enskilda enkätsvar gallras efter 2 år.


Kontaktperson för undersökningen är Marie Österberg

 

SBU:s behandling av personuppgifter

När du svarar på enkäten är dina svar anonymiserade. Resultaten redovisas endast på aggregerad nivå. Ingen enskild person eller verksamhet kommer att kunna identifieras i sammanställningen. IP-adressen du svarar ifrån utgör en personuppgift om den kan kopplas till en enskild användare. Uppgift om IP-adress gallras efter 14 månader. Enskilda enkätsvar gallras efter 2 år.

I och med att du skickar in intresseanmälan till SBU kommer uppgifterna du lämnar att finnas hos SBU. Uppgifterna kommer inte att användas till något annat än detta projekt och kommer att raderas när projektet avslutas. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Sidan uppdaterad