Rörelseorganen – underlag till nationella riktlinjer

Bakgrund

Socialstyrelsen ska revidera de nationella riktlinjerna från 2012 för rörelseorganen. Rörelseorganen omfattar: Osteoporos, Artros, Inflammatorisk ryggsjukdom, Psoriasisartrit, Reumatoid artrit. Konsekvenserna av sjukdomar i rörelseorganen är omfattande. För den enskilda personen innebär de försämrad livskvalitet i form av smärta, minskad rörlighet, förlust av oberoende och minskat välmående i allmänhet. Dessa sjukdomar svarar även för en stor andel av vårdkonsumtionen.

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera rörelseorganens sjukdomar ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/944

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Carl-Olav Stiller
 • Maria Sääf
 • Bo Freyschuss
 • Ingmarie Dorn
 • Ida K Haugen
 • Martin Englund

Från SBU

 • Göran Bertilsson
 • Rebecca Silverstein
 • Frida Mowafi
 • Naama Kenan Modén
 • Jessica Dagerhamn
 • Per Lytsy
 • Sten Antilla
 • Pia Johansson
 • Emin Hoxha Ekström
 • Agneta Brolund
 • Hanna Olofsson
 • Caroline Jungner
 • Sara Fundell
 • Kickan Håkanson
Sidan uppdaterad