Rörelseorganen – underlag till nationella riktlinjer

Bakgrund

Socialstyrelsen ska revidera de nationella riktlinjerna från 2012 för rörelseorganen. Rörelseorganen omfattar: Osteoporos, Artros, Inflammatorisk ryggsjukdom, Psoriasisartrit, Reumatoid artrit. Konsekvenserna av sjukdomar i rörelseorganen är omfattande. För den enskilda personen innebär de försämrad livskvalitet i form av smärta, minskad rörlighet, förlust av oberoende och minskat välmående i allmänhet. Dessa sjukdomar svarar även för en stor andel av vårdkonsumtionen.

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera rörelseorganens sjukdomar ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/944

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Carl-Olav Stiller
  • Maria Sääf
  • Solveig Wallberg Jonsson
  • Martin Englund

Från SBU

  • Göran Bertilsson
  • Rebecca Silverstein
  • Jessica Dagerhamn
  • Pia Johansson
  • Agneta Brolund
  • Caroline Jungner
Sidan uppdaterad