Rehabiliteringsinsatser för personer med traumatisk hjärnskada

Bakgrund

I Sverige drabbas ungefär 20 000 personer varje år av traumatiska hjärnskador efter våld mot huvudet. Svårighetsgrad och symtom efter skadan varierar mycket från fall till fall, men många har ett behov av rehabilitering i någon form. En traumatisk hjärnskada kan få både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, och leder ofta till svårigheter att arbeta och vara aktiv på fritiden.

Enligt en kartläggning som gjordes av Socialstyrelsen år 2012 fanns betydande variationer i praxis gällande vilka rehabiliteringsinsatser som erbjuds till personer med traumatisk hjärnskada i Sverige. Ett flertal brister lyftes fram i rapporten, såsom brister i vårdkedjan och att vissa specialistkompetenser saknades.

Syfte

Syftet med projektet är att utvärdera och bedöma effekter av rehabiliteringsinsatser vid traumatisk hjärnskada ur ett medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. Syftet är också att belysa praxis samt att identifiera eventuella vetenskapliga kunskapsluckor som underlag inför framtida forskning.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/798

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Lina Bunketorp Käll, Docent, Fysioterapeut, Center för avancerad rekonstruktion av extremiteter (CARE), Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
 • Jan Lexell, Professor, Överläkare, Rehabiliteringsmedicin, Akademiska sjukhuset, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet
 • Maria Larsson Lund, Professor, Leg. arbetsterapeut, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Högskola
 • Marika Möller, Medicine Doktor, Neuropsykolog, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Stockholm, Danderyds sjukhus
 • Maud Stenberg, Medicine Doktor, Överläkare, Neurorehab, NUS, NHHC, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Thomas Strandberg, Docent, Universitetslektor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

Från SBU

 • Karin Wilbe Ramsay, projektledare
 • Naama Kenan Modén, biträdande projektledare
 • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
 • Elisabeth Gustafsson, projektadministratör
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Pia Johansson, hälsoekonom
Sidan uppdaterad