Psykologiska interventioner för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2022
Diarienr: SBU 2021/521