Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård

Bakgrund

SBU:s arbete med rättspsykiatrisk vård är ett regeringsuppdrag. Utvärderingen ska arbeta vidare med några av kunskapsluckorna som definierades i SBU:s kartläggning av rättspsykiatrisk vård.

Syfte

Att utvärdera effekter och biverkningar av psykosociala insatser och psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin på exempelvis sjukdomssymptom, tillfrisknande, livskvalitet och omställning till ett liv i samhället för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Sommaren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Malin Lotterberg, Region Örebro län
 • Björn Hofvander, Lunds universitet
 • Eva Lindström, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Susanna Radovic, Göteborgs universitet
 • Ulf Axberg, Göteborgs universitet

SBU

 • Alexandra Snellman, projektledare
 • Mikael Nilsson, biträdande projektledare
 • Nathalie Peira, biträdande projektledare
 • Kickan Håkanson, projektadministratör
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Emin Hoxha, hälsoekonom
Sidan uppdaterad