Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn och ungdomar

Bakgrund

Regeringen har gett SBU i uppdrag att utvärdera program för att förebygga suicid och suicidförsök bland barn och ungdomar. Utvärderingen kommer att bli en uppdatering och komplettering av den tidigare SBU-rapporten om skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicid.

Syfte

Syftet är att utvärdera om det finns program som kan förebygga suicid och suicidförsök hos barn och ungdomar, 2 till 18 år.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2020/429