Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet?

SBU kommer att låta berörda aktörer ta fram en uppsättning av prioriterade utfall (så kallat Core outcome set) inom områdena depression under graviditet samt förlossningsdepression. Syftet med prioriteringen är att öka möjligheten att studier tar med de utfall som är viktiga för behandlande personal och patienter samt öka möjligheten att väga samman studier och därmed öka evidensen. Ytterligare detaljer kring utförandet finns beskrivna i projektets protokoll. Detta projekt har även registrerats i the comet initiative database

En uppsättning av prioriterade utfall innebär ett begränsat antal utfall, som prioriterats fram och som anses vara så viktiga att de bör ingå i alla framtida studier på detta specifika område. Exempel på utfall inom detta område skulle kunna vara depressionsnivå, sömn men även anknytning och barnets mående.

Prioriteringen av utfall kommer göras av genom en så kallad Delphi-studie av personer som på något sätt är berörda av tillstånden där personer med följande perspektiv är inkluderade:

  • Personer med egen erfarenhet av något av tillstånden (både kvinnor och män), anhöriga till drabbade personer samt patientföreningar.
  • Vårdpersonal
  • Forskare samt forskningsfinansiärer
  • HTA-aktörer eller myndigheter
  • Övriga (inkluderar beslutsfattare i regioner, SKR (tidigare SKL), industrin)

Har du frågor eller funderingar så får du gärna kontakta oss:

Marie Österberg: Marie.Osterberg@sbu.se
Christel Hellberg: Christel.Hellberg@sbu.se 

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/290
https://www.sbu.se/cos-depression