Prioritering av viktiga utfall inom behandling av depression under och efter graviditet (förlossningsdepression)

SBU kommer att låta berörda aktörer ta fram en uppsättning av prioriterade utfall (så kallat Core outcome set) inom områdena depression under graviditet samt förlossningsdepression. Syftet med prioriteringen är att öka möjligheten att studier tar med de utfall som är viktiga för behandlande personal och patienter samt öka möjligheten att väga samman studier och därmed öka evidensen. Ytterligare detaljer kring utförandet finns beskrivna i projektets protokoll. Detta projekt har även registrerats i the comet initiative database

En uppsättning av prioriterade utfall innebär ett begränsat antal utfall, som prioriterats fram och som anses vara så viktiga att de bör ingå i alla framtida studier på detta specifika område. Exempel på utfall inom detta område skulle kunna vara depressionsnivå, sömn men även anknytning och barnets mående.

Prioriteringen kommer att göras av en panel bestående av personer som har olika typer av erfarenhet av depression under graviditet samt förlossningsdepression.

Prioriteringen av utfall kommer göras av genom en så kallad Delphi studie av personer som på något sätt är berörda av tillstånden. Av den anledningen sätter vi nu samman en panel av personer med olika perspektiv inom detta område. Vi kommer att inkludera depression som drabbar den födande kvinnan/ mamman så väl som pappan eller partnern. Arbetet kommer att riktas så att det ska kunna användas av studier gällande olika typer av behandling av förlossningsdepression.

Vi önskar inkludera personer med följande perspektiv i vår panel.

  • Personer med egen erfarenhet av något av tillstånden (både kvinnor och män), anhöriga till drabbade personer samt patientföreningar.
  • Vårdpersonal
  • Forskare samt forskningsfinansiärer
  • HTA aktörer eller myndigheter
  • Övriga (inkluderar beslutsfattare i regioner, SKL, industrin)

Om du känner att du representerar någon av dessa grupper och vill delta i vårt arbete, vänligen anmäl intresse i formuläret längre ned på sidan.

Vad innebär deltagande?

Du som anmäler intresse kommer att få svara på två stycken enkäter där du rankar hur viktiga du tycker olika utfall är.

SBU kommer att ta fram en lista med de utfall som används inom forskning på detta område i dagsläget.

Därefter kommer alla paneldeltagarna att få en första enkät via e-post. I enkäten kommer du utifrån ditt perspektiv ranka hur viktiga du tycker de olika utfallen är. I första enkäten finns även möjlighet att fylla på med viktiga utfall som ännu inte finns listade. Efter detta kommer SBU att sammanställe resultatet.

I den andra enkäten kommer du att få se hur panelen som grupp rankat de olika utfallen, samt hur grupper med olika perspektiv rankat utfallen. Det kommer dock inte vara möjligt att se någon enskild persons ranking. Du kommer sedan få fundera på om du utifrån hur andra har rankat utfallen vill behålla din ursprungliga ranking eller ändra den.

Rankingen i dessa två enkäter kommer att ligga till grund för en slutgiltig prioritering som kommer att ske under en workshop i Stockholm i början av 2020. Tyvärr kommer det inte vara möjligt för alla i panelen att delta på workshoppen och en intresseanmälan till panelen innebär inte att man behöver vara med på workshoppen. Till den kommer en separat förfrågan att gå ut till ett mindre antal personer. Alla paneldeltagare kommer dock att få se och ges möjlighet att kommentera den uppsättning av utfall som tas fram på workshoppen.

Efter detta kommer SBU att skriva en rapport som i första hand skickas till regeringen, men även kommer spridas till forskare och andra relevanta aktörer. Vårt mål är att sätta samman en uppsättning med högst tio prioriterade utfall.

En anmälan är inte bindande och medverkan kan avbrytas under projektets gång.

Vi hoppas att du tycker att detta verkar intressant! Sista anmälningsdatum är 30 november 2019. För att anmäla intresse till att vara med i denna panel fyller du i intresseanmälan här:

Jag vill anmäla intresse till att medverka i prioriteringsarbetet

Om mig (välj en eller flera)

 

Har du frågor eller funderingar så får du gärna kontakta oss:

Marie Österberg: Marie.Osterberg@sbu.se
Christel Hellberg: Christel.Hellberg@sbu.se

I och med att du skickar in intresseanmälan till SBU kommer uppgifterna du lämnar att finnas hos SBU. Uppgifterna kommer inte att användas till något annat än detta projekt och kommer att raderas när projektet avslutas. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/290
https://www.sbu.se/cos-depression

Projektgrupp

Sakkunniga

Maria Jonsson
Alkistis Skalkidou
Frida Trönnberg

Från SBU

Marie Österberg
Christel Hellberg
Sara Fundell
Ann Kristine Jonsson

Sidan uppdaterad