Prioriterade forskningsfrågor gällande allvarlig psykisk sjukdom

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

I november år 2021 publicerades SBU-rapporten ”Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020 - insatser för att utreda, diagnostisera, förebygga och behandla psykisk ohälsa, inklusive stödjande och organisatoriska åtgärder” (www.sbu.se/335). Rapporten togs fram inom ett femårigt regeringsuppdrag om psykisk ohälsa genom en inventering av SBU:s kunskapsluckedatabas och den brittiska databasen The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (DUETs). Tillsammans innehåller databaserna drygt 2 000 konstaterade vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa identifierade under åren 2005–2020. 

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta fram vetenskapliga kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa. Detta görs genom att låta patienter, brukare, anhöriga samt vårdpersonal och forskare gemensamt komma fram till vilka som är de viktigaste kunskapsluckorna ur deras perspektiv. Prioriteringen, som genomförs utifrån en metod framtagen av den brittiska organisationen James Lind Alliance, omfattar kunskapsluckor som gäller behov av forskning (primärstudier) eller utvärdering (systematiska översikter) och som identifierats i rapporten ovan. Huvudsakliga målgrupper för rapporten är forskare och forskningsfinansiärer samt myndigheter och organisationer som sammanställer forskning.

Prioritering av forskningsfrågor inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och allvarliga psykiska tillstånd. ENKÄTEN ÄR NU STÄNGD

Här kan du läsa mer om den metod vi använder (James Lind Alliance)

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2023 Diarienr: SBU 2022/29
Sidan uppdaterad