Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta och prioritera de vetenskapliga kunskapsluckor som är viktiga för de som berörs, det vill säga patienter och deras anhöriga samt professionen.

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2023 Diarienr: SBU 2021/607
Sidan uppdaterad