Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetsrelaterad bäckensmärta

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

På uppdrag av Regeringen ska SBU prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31/12 2022.

Den metod som SBU använder för identifiering och prioritering av kunskapsluckor (forskningsfrågor) baseras på James Lind Alliance metod (JLA). JLA:s arbete bygger på att patienter/brukare och de som arbetar inom ett bestämt område (professionen) tillsammans kommer överens om de viktigaste frågorna inom det bestämda området.

Det område som vi valt att fokusera på är graviditetsrelaterad bäckensmärta.

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta fram vad de som har egen erfarenhet av graviditetsrelaterad bäckensmärta, patienter och deras anhöriga samt professionen, tycker är de viktigaste vetenskapliga kunskapsluckorna (forskningsfrågorna). Resultatet av arbetet sammanställs i en rapport där de tio högst prioriterade luckorna redovisas.

Här kan du läsa mer om den metod vi använder (James Lind Alliance)

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022 Diarienr: SBU 2021/199

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Helen Elden, Docent, Universitetslektor, universitetssjukhusöverbarnmorska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
  • Annelie Gutke, Leg fysioterapeut, docent, specialist gynekologi, obstetrik och urologi, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Enheten för fysioterapi, Göteborgs universitet
  • Elin Naurin, Professor, Göteborgs universitet

Från SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Karin Rydin, biträdande projektledare
  • Irini Åberg, projektadministratör
Sidan uppdaterad