Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetsrelaterad bäckensmärta

Syfte

Syftet med projektet är att lyfta och prioritera de vetenskapliga kunskapsluckor som är viktiga för de som berörs, det vill säga patienter och deras anhöriga samt professionen.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022
Diarienr: SBU 2021/199