Prioritering av kunskapsluckor inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador som uppkommit efter vaginal förlossning

Bakgrund

Under våren 2016 publicerade SBU två rapporter inom diagnostik, prevention och behandling av skador som uppkommit vid vaginal förlossning. Rapporterna visade tyvärr att området hade många kunskapsluckor, det vill säga metoder där det inte finns tillräckligt mycket forskning bakom för att vi ska kunna säga att de har effekt. I detta projekt ska en arbetsgrupp bestående av brukare och kliniker prioritera fram de kunskapsluckor som de anser är viktigast att få svar på. Arbetsmetoden är utarbetad av en organisation i Storbritannien, James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/)

Syfte

Att personer med förlossningsskador och de som arbetar inom området får möjlighet att lyfta fram vilka kunskapsluckor de anser är viktigast att få svar på.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Sommaren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Arbetsgrupp bestående av brukare samt kliniker.

SBU

  • Marie Österberg
  • Karin Ryden
Sidan uppdaterad