Prioritering av forskningsfrågor gällande förlossningsskador hos kvinnan som uppkommit efter en efter vaginal förlossning

Bakgrund

Våren 2018 gjordes en prioritering av de områden med kunskapsluckor som identifierats i SBU:s tidigare rapporter gällande diagnostik/prevention och behandling av förlossningsskador hos kvinnan efter vaginal förlossning (https://www.sbu.se/291). Det aktuella projektet är ett regeringsuppdrag och syftar till att brukare och kliniker i samråd kommer att identifiera vilka specifika frågor inom de högst prioriterade områdena som är mest angelägna att bedriva forskning kring.

Syfte

Att personer som berörs av den forskning som görs inom området, (antingen som patient, anhörig eller som yrkesverksam), ges möjlighet att lyfta fram vilka forskningsfrågor de ser som mest angelägna. Vidare syftar detta arbete till att stimulera en ökad praktiknära forskning på de prioriterade områdena.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

En eller flera externa arbetsgrupper bestående av patienter och kliniker kommer att tillsättas.

SBU

  • Karin Rydin
  • Marie Österberg
  • Christel Hellberg
  • Maria Ahlberg
  • Åsa Fagerström
  • Sara Fundell
Sidan uppdaterad