Prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik och behandling av lipödem

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund och syfte

SBU publicerade 2021 en systematisk översikt vilken visade att det saknades vetenskapliga studier gällande diagnostik samt behandling av lipödem. SBU ska därför, på uppdrag av regeringen, låta patienter, anhöriga, vårdpersonal samt andra relevanta aktörer gemensamt prioritera viktiga forskningsfrågor inom området diagnostik och behandling av lipödem. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31/3 2023. Den metod som SBU använder för identifiering och prioritering av kunskapsluckor (forskningsfrågor) baseras på James Lind Alliance metod (JLA). JLA:s arbete bygger på att patienter/brukare och de som arbetar inom ett bestämt område (professionen) tillsammans kommer överens om de viktigaste forskningsfrågorna.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2022/34

Var med och påverka forskning om lipödem!

Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät! Läs mer

Om SBU:s arbete med prioritering av kunskapsluckor med James Lind Alliance metod

SBU:s arbete med att lyfta fram den mest efterfrågade forskningen inom vissa områden, att prioritera de viktigaste kunskapsluckorna. Läs mer om hur det går till och vilken metod vi använder. 

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Anders Liss, Docent, Leg läk. Plastikkirurg
  • Silvia Edling, Patientsakkunnig 
  • Johan Dahlberg, Doktorand/ST-läkare Umeå Universitet
  • Åsa G Andersson, Leg arbetsterapeut/lymfterapeut, Bräcke projekt Lipödem

Från SBU

  • Marie Österberg, projektledare
  • Malin Höistad, biträdande projektledare
  • Jenny Stenman, projektadministratör
Sidan uppdaterad