Prioriterade forskningsfrågor gällande diagnostik, behandling och bemötande av lipödem

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund och syfte

SBU publicerade 2021 en systematisk översikt vilken visade att det saknades vetenskapliga studier gällande diagnostik samt behandling av lipödem. SBU ska därför, på uppdrag av regeringen, låta patienter, anhöriga, vårdpersonal samt andra relevanta aktörer gemensamt prioritera viktiga forskningsfrågor inom området diagnostik och behandling av lipödem. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31/3 2023. Den metod som SBU använder för identifiering och prioritering av kunskapsluckor (forskningsfrågor) baseras på James Lind Alliance metod (JLA). JLA:s arbete bygger på att patienter/brukare och de som arbetar inom ett bestämt område (professionen) tillsammans kommer överens om de viktigaste forskningsfrågorna.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2022/34

Om SBU:s arbete med prioritering av kunskapsluckor med James Lind Alliance metod

SBU:s arbete med att lyfta fram den mest efterfrågade forskningen inom vissa områden, att prioritera de viktigaste kunskapsluckorna. Läs mer om hur det går till och vilken metod vi använder. 

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Anders Liss, Med dr, Plastikkirurg
  • Silvia Edling, Patientsakkunnig 
  • Johan Dahlberg, Doktorand/ST-läkare Umeå Universitet
  • Åsa G Andersson, Leg arbetsterapeut/lymfterapeut, Bräcke projekt Lipödem

Från SBU

  • Marie Österberg, projektledare
  • Malin Höistad, biträdande projektledare
  • Jenny Stenman, projektadministratör
Sidan uppdaterad