Preventiva insatser mot könsstympning av flickor och kvinnor

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

Könsstympning, borttagande och/eller skadande av yttre genitalier, av flickor och kvinnor förekommer i ett stort antal länder och kan medföra olika former av hälsoproblem. Det finns även i Sverige flickor och kvinnor som är könsstympade. Jämställdhetsmyndigheten önskar identifiera metoder för preventivt arbete mot könsstympning och har som en del av detta träffat en överenskommelse med SBU att kartlägga forskning inom detta område.

Syfte

Syftet med kartläggningen är att sammanställa vetenskapliga studier om preventiva insatser, främst utförda i höginkomstländer, för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2023 Diarienr: SBU 2022/582

Projektgrupp

Sakkunniga

Rekrytering pågår

Från SBU

  • Lisa Forsberg, projektledare
  • Martin Norman, biträdande projektledare
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Elin Malmer, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad