Naturupplevelser inomhus på äldreboende

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2021/110