Multifaktoriella åtgärder för att minska risken för fall hos äldre

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2021
Diarienr: SBU 2021/262