ME – Myalgic Encephalomyelitis (CFS)

SBU kommer att ta fram ett vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens utredning av förutsättningarna att stödja hälso- och sjukvårdens arbete med ME/CFS.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Vintern 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/375

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Marie Åsberg, Stockholm
  • Per Julin, Stockholm
  • Per Lytsy, Stockholm

SBU

  • Agneta Pettersson, projektledare
  • Lina Leander, biträdande projektledare
  • Susanne Gustafsson, informationsspecialist
  • Caroline Jungner, projektadministratör
Sidan uppdaterad