Livmoderhalsscreening med självprovtagning för HPV

Bakgrund

Humant papillomvirus (HPV) är i dag den främsta orsaken till cellförändringar hos kvinnor. Rekommenderat screeningprogram med HPV-test medför därför en bättre cancerförebyggande effekt än program som enbart inkluderar analys för cytologi. HPV-självprovtagning innebär att kvinnan förses med provtagningsmaterial och utför provtagningen på egen hand, istället för att en barnmorska eller annan vårdgivare tar provet.

Syfte

SBU fick förfrågan av Socialstyrelsen att ta fram ett vetenskapligt underlag för användning av självprovtagning vid screening för livmoderhalscancer. Underlaget kommer vara ett stöd i Socialstyrelsens översyn av rekommendationerna för ett nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer. SBU utvärderar här det vetenskapliga underlaget för självprovtagning av HPV, inklusive HPV som primärt screeningtest även för åldersgrupperna 23–29 år. Underlaget är delvis en uppdatering på en tidigare SBU-rapport.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2020/923