Långvariga symtom vid covid-19

Bakgrund

Regeringsuppdrag

Syfte

Syftet är att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av covid-19.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/624